Cisnadie a fost menționat prima dată întrun document din anul 1204 sub numele de „Rivetel”. În secolul al XII-lea au sosit aici coloniști sași, și în anul 1323 este menșionat pentru prima dată numele German de Heltau. Orașul a înflorit, în special ghildele țesătorilor de lână (țesutul a rămas ocupația tradițională a locuitorilor orașului până în secolul XX, când au fost construite fabrici mari de textile).

Cisnadie a avut parte de multe evenimente de acare a avut parte întreaga Transilvanie de-a lungul veacurilor. Orașul a fost jefuit de mai multe ori, începând cu raidul mongol din 1204 și continuând cu diverse atacuri ale Turcilor Ottomani.

Cisnădioara e un sat localizat la 2 km vest de Cisnădie. Biserica fortificată, construită în întregime din piatră, a fost menționată prima dată întrun document din 20 Noiembrie 1223, care menționa o donație la o mănăstire. Cea mai veche biserică în stil Roman din Romania, este situată pe un deal înalt de 100 de metrii, înconjurată de un zid de protecție cu un turn de pază deasupra intrării. Unele dintre zidurile originale s-au păstrat până în ziua de astăzi.