Încă din prima jumătate a secolului al XIII-lea exista o bazilică romanică cu cor pătrat și absidă semicirculară, cu trei nave, dar fără clopotniță. Evenimentele istorice ce aveau să urmeze, precum și schimbarea tehnicii de război, in special răspândirea armelor de foc, au impus construirea a două turnuri de apărare.

Ca toate bisericile din sudul Transilvaniei, și cea de la Dealu Frumos a fost înconjurată de o incintă, având forma rectangulară, care datează de la începutul secolului al XVI-lea. O dată cu mărirea numărului de locuitori, incinta a fost lărgită și a mai fost ridicat un turn cu cinci laturi, care, undeva sub streașină, adăpostește mai multe inscripții printre care și anul 1522 aflat deasupra porții de intrare.

De-a lungul timpului și această biserică a suferit diverse modificări în ceea ce privește aspectul interior, exterior sau char și fortificațiile sale. Aspectul inițial al zidului de Vest, pe unde se intră în biserică,a fost pierdut datorită construirii trunului cu clopot. Modificările aspectului inițial al bisericii este posibil să fi fost făcut în timpul secolului al XVI-lea, atunci când a fost modificat și aspectul bisericii din Merghindeal. Rămâne un exemplu frumos de mică biserică săsească fortificată din sudul Transilvaniei, fiind renovată în anul 2012.