Bazilica în stil roman a fost construită în a doua jumătate a secolului al XII-lea și-a păstrat configurația inițială dea lungul secolelor, și anume patru stâlpi pentru nava centrală și un turn la Vest.

De asemenea turnul a fost aproape încorporat în biserică, din cauza acoperișului care a fost înălțat în mai multe etape, iar portalul sudic a primit o ramă gotică. Turnul a fost reparat în 1615 din banii proveniți dintro donație făcută de Gabriel Bethlen.

După niște evenimente ce au deteriorat biserica la începutul secolului al XVIII-lea, a început o campanie de reconstrucție a bisericii; corul și sacristia au fost înlocuite cu o absidă poligonală.