Peștera Dambovicioara se află în partea sudică a masivului Piatra-Craiului, în zona Rucăr. Peștera Dambovicioara este pe un teren carstic și are galeriile ușor ramificate, fiind de asemenea orientate ușor în sus, tavanul peșterii fiind mai mare ca înălțimea obișnuită a unui om (circa 2 m). Interiorul oferă condiții optime de vizitare.

Localnicii știau de peșteră dinaintea anului 1579, an în care Dâmbovicioara este atestată pentru prima dată documentar, pe vremea lui Mihnea Turcitul. Mai târziu în 1767, J. Fridvalsky vorbește despre peșteră în lucrarea științifică „Mineralogia Magni Principatus Transilvanae”, aceasta fiind prezentată drept una dintre primele forme carstice din Valahia(Țara Românească), atestate într-un studiu specializat.).

Peștera este un obiectiv turistic important, prin localizarea la poalele masivului Piatra Craiului, întro locație cu multe frumuseți naturale, precum căprioare și vulturi, aer ozonat, ape limpezi.