Cetatea a fost construită ca parte a sistemului defensiv pentru stele Transilvănene expuse invaziei turce și tătare. Un aspect decisiv în privința construirii fortăreței l-a avut faptul că ea se află pe ruta pe care oștile invadatoare ce treceu prin pasul Bran ar fi trebuit s-o urmeze pentru a ajunge în Țara Bârsei.

Cetatea medievală, așa cum o vedem în ziua de azi, a fost construită între 1211 și 1255, în timpul domniei cavalerilor Teutoni în Țara Bârsei, deși nu există nici o dovadă în acest sens.

În 1335, în timpul învaziei Tătare din Țara Bârsei, Râșnov și Brașovia sunt singurele cetăți ce rămân neocupate. Acesta este de fapt prima atestare documentară a fortificației.

Legenda fântânii

Legenda legată de fântână spune că în timpul unui asediu, locuitorii cetății au făcut doi prizonieri turci să sape o fântână în mijlocul cetății pentru a-și recâștiga libertatea. Prizonierii au săpat timp de 17 ani, timp în care au scris versete din Coran pe pereții interiori ai fântânii, versete ce pot fi văzute și în ziua de astăzi. Soarta prizonierilor a rămas necunoscută, unii spunând că au fost eliberați, iar alții că au fost omorâți.