Biserica Fortificată a St. Stefan
La un moment dat existau în Saschiz șapte biserici și capele- de aici provenind numele dee „Satul celor șapte biserici”, nume folosit ocazional în locul celui oficial. Exceptând biserica fortificată, se mai cunosc locurile unde au fost alte cinci lăcașe de cult.

Biserica evanghelică, situată în centru satului, a fost construită între anii 1493 și 1525 pe locul unei biserici în stil Roman și apoi al unei biserici Gotice Cisterciene. Biserica a fost dedicată regelui Ungariei, Ștefan cel Sfânt.

Biserica și turnul erau înconjurate de un zid de apărare. Este cunoscut datorită excavărilor arheologice faptul că zidul de apărare era poziționat pe același loc cu zidul actual ce înconjoară biserica. Biserica este astăzimonument al patrimoniului mondial UNESCO, biserica fiind deschisă spre vizitare.

Cetatea Țărănească din Saschiz
Situată pe Dealul Cetății, cu pante abrubpe abrupte, fortificația săsească a fost probabil construită pe locul unui fost fort Roman care apăra drumul dintre Rupea și Sighișoara.

Anul 1347 este scris pe o piatră de pe latura nord-vestică a zidului și probabil semnifică începutul construirii noilor instașații de apărare. Șapte comunități ce aparțineau „Kisder Kapitel” au construit cetatea.