Sibiul este unul dintre cele mai importante centre culturale din România și, în tandem cu Luxemburg, a fost desemnat Capitală Europeană a Culturii în anul 2007. Mai demult centru al sașilor Transilvăneni, orașul vechi al Sibiului a fost lsitat ca al „8-lea cel mai idilic loc în care să trăiești în Europa” de către Forbes.

Prima menționare oficială ce face referință la zona Sibiului este din anul 1191, când Papa Celestine III a confirmat existența prepoziturii libere a coloniștilor Germani în Transilvania, prepozitura având sediul central la Sibiu, numit Cibinium la momentul acela. A fost construit probabil lângă o fostă așezare Romană, așezare care era cunoscută în Evul Mediu Timpuriu drept Caedonia.

În secolul al XIV-lea, devenise deja un centru comercial important. În 1376, meșteșugarii erau grupați în 19 ghilde. Sibiul a devenit cel mai important oraș locuit de către sași dintre cele șapte orașe ce au dat Transilvaniei numele său German de Siebenburgen ( ad-literam șapte orașe), și era locația în care exista Universitas Saxorum, adunarea Germanilor din Transilvania. O părere des întâlnită era aceea că Sibiul era cel ami estic centru de influență Europeană; era de asemenea cel mai estic punct terminus al rutelor poștale.